EINDELIJK FUSIE LANDERD EN UDEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De raden van Landerd en Uden buigen zich volgende maand over het voorstel tot herindeling van beide gemeenten. De colleges van de twee gemeenten stellen de raden voor per 2022 te fuseren tot Maashorstgemeente. Als de raden in november instemmen met het principebesluit daartoe, komt een einde aan een lange herindelingsgeschiedenis.

Bernheze

Beide gemeenten praten al een aantal jaar over een – mogelijke – fusie. Uden en Landerd wilden aanvankelijk ook dat Bernheze zou aanhaken, maar Bernheze wil zelfstandig blijven. In de vorige raadsperiode sneuvelde het college van Landerd over het herindelingsvraagstuk. Na de verkiezingen zijn de kaarten anders geschud.

Groene gemeente

In de coalitieprogramma’s 2018-2022 van de colleges van Landerd en van Uden staat dat de colleges op korte termijn willen komen tot een Maashorstgemeente. ‘Wij zien een fusie van Uden en Landerd als een eerste stap om onze bestuurskracht te versterken en balans in de regio te brengen’, aldus het coalitieakkoord van Uden. De Maashorstgemeente wordt, aldus het huidige voorstel aan de raad van Landerd, ‘een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige leefbare kernen georiënteerd rondom natuurgebied De Maashorst’.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief