MACROBUDGET BIJSTAND VALT KOMEND JAAR IETS HOGER UIT

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De rijksoverheid raamt het voor voorlopige macrobudget voor 2019 op 6,219 miljard euro. Die raming valt daarmee 3,7 miljoen euro hoger uit dan het definitieve budget van 2018.

Voorlopig 5,764 miljard euro bestemd voor bijstandsuitkeringen

Van het voorlopige macrobudget voor 2019 is 5,764 miljard euro bestemd voor bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet. Daarbij gaat het rijk uit van geraamd volume van ongeveer 399.000 uitkeringen en een gemiddelde jaarprijs van 14.400 euro per uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schat momenteel dat 401.663 personen dit jaar een uitkering ontvangen. Naar verwachting stromen komend jaar ongeveer 20.000 uit als gevolg van de hoogconjunctuur. Zo’n 17.750 mensen zullen naar verwachting weer instromen. De sluiting van de Wsw en de sluiting van de Wajong voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten resulteren in ongeveer 5.000 extra bijstandsuitkeringen. Een zelfde aantal extra uitkeringen zal naar verwachting het resultaat zijn van de instroom van statushouders.  Ook zal de afbouw van de WW-duur leiden tot een extra instroom in de algemene bijstand. Die zal naar schatting ongeveer 6.000 personen bedragen.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief