ANBO BEZORGD OVER VERSCHRALING WMO

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De ANBO maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen. Er moet onafhankelijk onderzoek komen naar de kwaliteit van de geboden voorzieningen. De Kamer moet de minister van VWS daartoe oproepen. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor de uitvoering van de Wmo. Dat schrijft de belangenorganisatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Reductie

‘Steeds vaker ontvangen we signalen dat het opnieuw vaststellen van de benodigde huishoudelijke ondersteuning door gemeenten in de praktijk vaak hand in hand gaat met een reductie van de tijd waarin de ondersteuners onder het nieuwe regime een ‘schoon huis’ moeten opleveren’, aldus de ANBO in haar brief.

Verder onder druk

De invoering van het abonnementstarief Wmo en de tarieven huishoudelijke ondersteuning kunnen ertoe leiden dat Wmo-voorzieningen verder onder druk komen te staan, vreest de ANBO. Door het Wmo-abonnementstarief krijgen gemeenten 190 miljoen euro minder inkomsten, zo heeft het CPB berekend. Daarnaast verwachten gemeenten een toename in het gebruik van voorzieningen. ‘In dit verband heeft de VNG al aangegeven dat als het budget niet toeneemt, dit ten koste zal gaan van cliënten die hun voorziening niet zelf kunnen regelen en betalen’, aldus de ANBO in haar brief aan de Kamer. Positief aan de invoering ervan is dat mensen met middeninkomens niet langer af te hoeven zien van het gebruik van zorg en voorzieningen.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief