GELIJKTREKKEN VERLOF WEER TER DISCUSSIE

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Per 1 januari 2021 moet er eenheid zijn in het woud aan bovenwettelijke verlofregelingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil het opnemen in de voor dan af te sluiten cao. Maar sommige gemeenten voelen er niet meer zoveel voor.

Deel gemeenten wil vasthouden aan eigen regelingen 

Gemeenten hebben nu lokaal de mogelijkheid om extra bovenwettelijk verlof toe te kennen voor bijvoorbeeld lokale feestdagen of leeftijdsverlof. Daardoor is er bij gemeenten in de loop der jaren een verscheidenheid aan bovenwettelijke verlofuren ontstaan. Harmonisatie van al dat bovenwettelijk verlof zou volgens de VNG tegemoetkomen aan de behoefte van medewerkers om verlofuren flexibel en naar eigen keuze in te zetten. 

Ook zou de arbeidsmobiliteit van medewerkers erdoor worden verhoogd. De huidige verschillen zorgen volgens de VNG ‘voor een niet evenwichtige verdeling van verlofaanspraken tussen medewerkers en tussen gemeenten in de sector’. Harmonisatie van de regelingen moet bijdragen aan de ambtelijke fusies en samenwerkingen tussen gemeenten

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief