Gelukkige ambtenaar maakt gelukkige burger

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Werknemers in de publieke sector zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die in de private sector werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Driessen. Uit onderzoek blijkt ook dat een gelukkige ambtenaar een goed presterende ambtenaar is, en dat een goede publieke sector tot een gelukkige burger leidt.

Overheid scoort laagst 

Of het nu gaat om bestuurders, directie, management of beleids- en uitvoerend medewerkers, medewerkers in de publieke sector ontlenen meer geluk aan hun werk dan werknemers in het bedrijfsleven. Wat dat betreft stemmen de conclusies van het onderzoek van Kantar TNS overeen met de publicatie Werkgeluk uit 2017, waarin het werkgeluk in de publieke sector eveneens hoger scoorde dan in de private sector. Vooral voor mensen die in het onderwijs en de zorg werkzaam zijn geldt dat ze hun geluksgevoel grotendeels ontlenen aan het feit dat ze door middel van hun werk een bijdrage leveren aan een gelukkige samenleving. In de overheid zien ze hun bijdrage aan het geluk in de samenleving minder. Dit beeld stemt niet overeen met het beeld dat de samenleving van medewerkers in de zorg en het onderwijs hebben: de meesten denken dat medewerkers in de zorg en het onderwijs niet gelukkig zijn. Het werkgeluk leidt ook tot betere prestaties in de publieke sector, zo blijkt uit het onderzoek. 

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief