De feiten: gemeenten worden niet gekort

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wie vorige week het nieuws volgde, zou haast de indruk krijgen dat gemeenten zwaar worden gekort door het Rijk. Maar de cijfers vertellen een ander verhaal.

Jan van Zanen, burgemeester in Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stelde dat de Miljoenennota ‘weer een negatief effect op de gemeentefinanciën geeft’. Zo kunnen we in dit land geen gemeenschappelijke ambities op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming realiseren, was zijn boodschap. De gemeente Amsterdam, die zijn eigen begroting presenteerde, klaagde ook al over een forse aderlating: structureel miljoenen minder uit het gemeentefonds.

Miljarden groei

De zogeheten Septembercirculaire waarin het kabinet de stand van zaken rond het gemeentefonds toelicht, maakt voor dit jaar inderdaad gewag van een ‘neerwaartse bijstelling’ met 194 miljoen euro, waarover veel tamtam is gemaakt. Maar zullen we ook even kijken ten opzichte waarvan die bijstelling plaatsvindt? De vergelijking die wordt gemaakt, is met een eerdere raming in mei. Kijken we naar vorig jaar, dan vertoont de zogeheten algemene uitkering een groei van bijna een miljard euro oftewel 5,7 procent.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief