PROVINCIE: ZET IN OP FUSIE KEMPEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De oppositie van Eersel vraagt Gedeputeerde Staten van Brabant in te zetten op een fusie van Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. Dat doen zij aan de vooravond van de raadsvergadering waarin het college van Eersel de raad voorstelt om als zelfstandige gemeente door te gaan. De regio is – wederom – verdeeld over de bestuurlijke toekomst. Want ook de raad van Reusel-de Mierden wil fuseren. Bladel niet.

Twee opties

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden hebben van de provincie Brabant tot 1 oktober de tijd om een keuze te maken tussen twee opties. De ene optie is de vorming van een federatie met Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. De tweede is herindeling van Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. De colleges van de betrokken gemeenten hebben in een nagenoeg eensluidend raadsvoorstel echter allemaal gekozen voor een derde optie: zelfstandigheid met versterking van de regionale samenwerking.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief