Omgevingswet holt de democratie uit

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De nieuwe Omgevingswet plaatst de gemeenteraad bij belangrijke besluiten buitenspel. Wordt deze aanslag op de lokale democratie wel voldoende opgemerkt, of staan we straks met zijn allen beteuterd te kijken?

Onlangs schreef ik op Gemeente.nu over de wijziging van de Crisis- en herstelwetdie minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in de pijplijn heeft. Spoedbesluiten die afwijken van het bestemmingsplan, zijn hierdoor straks niet langer de bevoegdheid van de raad. Wel moeten de volksvertegenwoordigers altijd nog een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven vooraleer het college verder kan.

Een opmerkelijke stap leek mij, want het is toch de raad die volgens de Grondwet aan het hoofd van de gemeente staat. Dat neemt niet weg dat normale afwijkingen van het bestemmingsplan, dus zonder spoedeisend karakter, al sinds 2010 de bevoegdheid van het college zijn. Het is dus alleen maar logisch om dit ook te regelen voor projecten waarbij snelheid geboden is en waarbij alle benodigde toestemmingen en ontheffingen ineens worden afgegeven, zo redeneert de minister.

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief