Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  

Fietsparkeren bij stations
Provincies, vervoerregio’s en gemeenten ‘staan op de pedalen’ om fietsen naar het werk te stimuleren. Ze zijn dan ook blij met de rijksbijdrage, maar het is niet genoeg. ProRail heeft becijferd dat er tot 2030 een tekort van ruim 150.000 fietsparkeerplaatsen zal zijn op stations in Nederland. De rijksbijdrage hiervoor is 74 miljoen euro, maximaal 40% per project. De regio investeert de overige 60%, maar het totaal van 185 miljoen euro is niet genoeg om in de behoefte te voorzien.

Ontvang ook onze nieuwsbrief