JEUGDZORGREGIO’S VALLEN UITEEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De 42 jeugdzorgregio’s die in 2015 – verplicht – zijn gevormd, vallen op diverse plekken uiteen. Gemeenten kiezen om diverse redenen voor andere, vaak kleinere, samenwerkingsverbanden. De tekorten op de jeugdhulp zouden wel eens de katalysator voor meer breuken kunnen zijn.

Nóg duurder

‘Gemeenten gaan namelijk op zoek naar nieuwe manieren om tekorten tegen te gaan. Als in die grote jeugdhulpverbanden de meningen verschillen over de te volgen route – en dat is geen vreemd scenario –, dan kan dat leiden tot uiteenvallen van de verbanden’, verwacht onderzoeker Niels Uenk (PPRC). ‘De paradox is dat het de zorg nóg duurder maakt, omdat dit, onvermijdelijk, de administratieve lasten verder opstuwt.’

Ambulante jeugdhulp

Recent werd bekend dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant gaan stoppen met de gezamenlijke inkoop van de ambulante jeugdhulp. Helmond splitst zich met negen andere gemeenten waaronder Asten en Deurne af van de regio Eindhoven en gaan samen verder. De bovenregionale vormen van jeugdhulp worden wel nog vanuit Eindhoven ingekocht. ‘Afgelopen jaren is de regionale samenwerkingsstructuur kwetsbaar en complex gebleken', schrijft het Helmondse college aan de raad. 'Zowel op inhoud als op proces is versteviging gewenst om de bestuurlijke ambities te kunnen realiseren en een goede vertaalslag te kunnen maken van regionale doelen naar het beleid van de aangesloten gemeenten en vice versa.’ De tekorten in de regio spelen ook een rol bij het besluit. 

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief