FLINKE HAP UIT GEMEENTEFONDS

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege de hoeveelheid geld dat ze bij het btw-compensatiefonds hebben gedeclareerd..

Voor een gemeente van 40.000 inwoners betekent die gecombineerde tegenvaller dit lopende begrotingsjaar zo’n 750.000 euro minder aan inkomsten.

Neerwaartse bijstelling

Dat blijkt uit de gisteren door gepresenteerde septembercirculaire 2018waarin het kabinet de gemeenten informeert over de gemeentefondsuitkering voor dit jaar tot en met 2023. De neerwaartse bijstelling van het accres – de groei van het gemeentefonds – over 2018 komt vooral doordat het rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Volgens afspraak ademt de gemeentefondsuitkering mee met de rijksuitgaven. Zijn die uitgaven hoger dan geraamd, dan krijgen gemeenten een hogere uitkering. Maar omgekeerd geldt ook dat gemeenten minder krijgen bij lager dan geraamde rijksuitgaven. De neerwaartse bijstelling van 194 miljoen euro voor 2018 komt vooral doordat het rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Wat de oorzaak is van die lagere uitgaven, meldt de septembercirculaire overigens niet. Anders dan andere jaren ontbreekt een nadere duiding.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief