ICT-KOSTEN GEMEENTEN STIJGEN OPNIEUW

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner nemen opnieuw toe. Er is sprake van een stijging van 79 naar 82 euro per jaar. De stijging ontstaat volgens M&I Partners onder meer door scherpere eisen voor informatieveiligheid en privacy. Ook maken gemeenten steeds meer gebruik van clouddiensten. Daarnaast wordt ICT-personeel duurder omdat deze vaker worden ingehuurd.

Noodgedwongen personeel inhuren in plaats van aannemen

Aan de benchmark deden 39 gemeenten mee. De kosten voor de kostenpost ‘ICT-personeel’ zijn gestegen van 39 naar 41 euro per inwoner. Inhuur van externen bedraagt ongeveer een kwart van deze kosten. Volgens Jos Smits, partner van M&I/Partners is het opvallend dat gemeenten steeds vaker gedwongen zijn om personeel in te huren op ‘vaste formatieplaatsen’. Met vacatures lukt het niet om geschikte mensen te vinden. De gemiddelde loonkosten per ICT-medewerker nemen niet toe, deze zijn al jaren constant.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief