Wat gaat de Omgevingswet gemeenten kosten en opleveren?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De invoering van de Omgevingswet brengt voor gemeenten eenmalige invoeringskosten met zich mee. Maar ook structurele kosten en baten, zowel organisatorisch als maatschappelijk. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) wil in kaart brengen hoe deze uitgaven en opbrengsten voor gemeenten uitvallen en vraagt gemeenten hierover mee te denken. Door het invullen van gegevens over kosten en baten binnen en buiten de organisatie, krijgen gemeenten ook voor zichzelf een beeld van wat ze financieel te wachten staat.

Gemeenten zullen daarvoor bijvoorbeeld moeten nadenken over wat de Omgevingswet verandert aan hoe zij werken aan beleid, dienstverlening, communicatie en informatievoorziening, hoe ze het organiseren, maar ook wat voor functies en competenties daar voor nodig zijn. Daarbij moeten ze rekening houden met de invoeringsstrategie die ze kiezen: kiezen ze voor vernieuwing, of blijft veel bij het oude? En welke maatschappelijke financiƫle consequenties kunnen voortkomen uit gekozen bestuurlijke afwegingsruimte?

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief