OLLONGREN ONTKENT DALING AFGIFTE BOUWVERGUNNINGEN

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat gemeenten steeds minder bouwvergunningen afgeven. Evenmin zou er sprake zijn van een dalende bouwproductie.

Ollongren antwoordt dat op vragen van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Op basis van recente berichtgeving dat de bouw van nieuwbouwwoningen stagneert, net als de afgifte van het aantal bouwvergunningen.

Woningtekort
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt volgens de D66-minister dat de woningbouwproductie sinds het tweede kwartaal van 2016 ieder kwartaal toeneemt wanneer die wordt vergeleken met hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor. ‘In het tweede kwartaal van 2018 betrof het aantal nieuw gebouwde woningen meer dan 18.000, waar deze in dezelfde periode in 2017 iets meer dan 16.000 betrof’, aldus Ollongren.


Een van de indicatoren voor de toekomstige woningbouwproductie, is het aantal afgegeven vergunningen. Een afname van het aantal bouwvergunningen kan over een aantal jaren leiden tot minder nieuwbouwwoningen en dus een verder oplopend woningtekort.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief