Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

GEMEENTEN OPENEN MELDPUNTEN TOESLAGENAFFAIRE

Diverse gemeenten hebben inmiddels een speciaal meldpunt of mailadres toeslagenaffaire geopend, waar gedupeerde ouders zich kunnen melden voor hulp en ondersteuning van de gemeente. Bij de Belastingdienst zijn ruim 8.300 gedupeerde ouders bekend. Rotterdam kent met bijna 1.100 mensen de meeste, bij de Belastingdienst bekende, gedupeerden. Den Haag en Amsterdam tellen er respectievelijk 701 en 693.

Geen gegevens doorgeven

De Belastingdienst heeft weliswaar een lijst met aantallen gedupeerde ouders per gemeente, maar mag vanwege de AVG geen gegevens van ouders aan gemeenten doorgeven. Er wordt een project voorbereid om te kijken of er wel gegevens kunnen worden uitgewisseld. Tot die tijd is het aan ouders zelf om zich bij de gemeente te melden.

11 miljoen

Gemeenten gaan gedupeerden op diverse terreinen helpen, zo is tussen de VNG en staatssecretaris Van Uffelen van financiën afgesproken. Te denken valt aan hulp bij schulden, huisvestingsproblemen, opvoedingsondersteuning en werk(loosheid). Gemeenten hebben daarvoor alvast 11 miljoen euro gekregen. Een onafhankelijk bureau gaat de komende maanden onderzoeken welk bedrag nodig is om alle gedupeerden breed te ondersteunen.

Meldpunten

In onder meer Arnhem, de Drechtsteden, Haarlemmermeer, Tubbergen en Twenterand zijn inmiddels meldpunten ingericht of speciale mailadressen aangemaakt waar gedupeerde ouders zich kunnen melden. Met gedupeerden uit Arnhem die zich bij de gemeente melden, wordt samen met onder meer het sociale wijkteam gekeken op welk gebied hulp nodig is. Er is ook vier dagdelen per week een telefonisch spreekuur. Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers (PvdA) heeft daarnaast aan de maatschappelijke partners in de stad gevraagd hun oren en ogen open te houden. Als het vermoeden bestaat dat mensen door toedoen van de Belastingdienst in de problemen zijn geraakt, moeten zij hen wijzen op de mogelijkheid om hulp van de gemeente te krijgen, naast de compensatie van de Belastingdienst.

Schrijnend

‘Het zal je maar gebeuren, dat je ineens grote bedragen aan de Belastingdienst moet terugbetalen, boetes krijgt en/of buiten je eigen schuld als fraudeur te boek komt te staan’, aldus Louwers. Ze noemt het schrijnend dat zoveel mensen zo diep in de problemen zijn geraakt door toedoen van de Belastingdienst. ‘Hun vertrouwen in de overheid heeft hierdoor een behoorlijke deuk opgelopen. Hopelijk lukt het ons om in contact te komen met de Arnhemse huishoudens die het betreft zodat we kunnen helpen. De gemeente staat naast de Arnhemse gedupeerden en kan en wil helpen. Daarom de oproep om contact met ons op te nemen via het meldpunt.’ Bij de Belastingdienst zijn 129 gedupeerden uit Arnhem bekend.

Op de rails

Ook in Haarlemmermeer kunnen gedupeerde ouders bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. ‘De toeslagenaffaire heeft veel mensen in de problemen gebracht. Voor sommigen betekende dit zelfs het verlies van hun baan of het einde van hun huwelijk. We willen inwoners die hierdoor getroffen zijn graag helpen om hun leven weer op de rails te krijgen en roepen hen daarom op zich bij ons te melden’, stelt wethouder Johan Rip (Werk en Inkomen, HAP) van Haarlemmermeer op de site van de gemeente. Bij de Belastingdienst zijn 93 Haarlemmermeerse gedupeerden bekend.

Problemen

In Tubbergen (vier bekende gedupeerden) worden ouders die door toedoen van de Belastingdienst in de problemen zijn gekomen, opgeroepen een mail te sturen of de gemeente te bellen. De Sociale Dienst Drechtsteden roept via zijn website gedupeerden van de aangesloten gemeenten, waaronder Dordrecht, op zich bij problemen te melden. telefonisch of via een speciaal mailadres. In Dordrecht zijn 73 gezinnen gedupeerd, voor zover de Belastingdienst weet.

Speciaal team

In de drie steden met de meeste gedupeerden worden verschillende acties ondernomen. Vooralsnog worden gedupeerden met problemen in Rotterdam via het reguliere aanbod geholpen, maar er wordt momenteel gewerkt aan een aanvullend aanbod. Daarover wordt op korte termijn meer duidelijk. In Den Haag kunnen gedupeerden die hulp nodig hebben, voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met de sociaal raadslieden. Die boodschap heeft, naast de gemeentelijke website, ook in het huis-aan-huisblad en op digitale schermen in de stad gestaan. In Amsterdam is er een speciaal team dat gedupeerden, die bijvoorbeeld met schuldenproblematiek kampen, verder helpt. Gedupeerden worden daar door de zaakbehandelaar van de Belastingsdienst naartoe doorverwezen. Gedupeerde ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer of het nummer voor ‘hulp bij geldproblemen’. De medewerkers die de telefoontjes van gedupeerden aannemen, verwijzen hen intern door naar het speciale team.

 

OMGEVINGSWET-ICT NOG NIET OP ORDE

De enorme druk op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de vertraagde oplevering van een van de uitwisselingsstandaarden speelden een hoofdrol in het jaar uitstel van de Omgevingswet. De tijdsdruk wordt er niet minder door, en de opgave draait niet alleen om software. Dat meldt iBestuur.

Rust

Opluchting, dat was de algemene teneur toen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) de komst van de Omgevingswet in mei met een vol jaar uitstelde. Een harde voorwaarde voor de inwerkingtreding van de wet was dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op een basisniveau zou functioneren. In februari concludeerde het interbestuurlijke acceptatieteam van de vier overheidslagen dat de ict achter de nieuwe leefomgevingsregels niet op tijd zou voldoen aan de basiseisen. Het uitstel zorgde meteen voor rust, blikt Roland van de Boel terug. De zelfstandig ict-specialist ondersteunt gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten bij hun aansluiting op het DSO.

‘Het hectische is er af. Er is meer ruimte voor het doen van aanbestedingen. Zaak is de techniek en de interne werkprocessen op orde te krijgen. Vooral bij gemeenten en waterschappen. Ik zie dat bevoegde gezagen elkaar opzoeken om gezamenlijk en met leveranciers hun systemen te beproeven. Het is immers de bedoeling dat de hele keten straks goed opereert. Voor het oefenen was oorspronkelijk een jaar uitgetrokken. Met het uitstel wordt dat weer mogelijk. Vanuit dat perspectief ontstaat er weinig nieuwe ruimte. Inmiddels is de tijdsdruk weer even hoog. Als een organisatie nog aan het begin staat van technische aansluiting of de verwerving van software nog moet afronden, is feitelijk sprake van geen enkele extra ruimte.’

Noodzakelijke inhoud

Het basisniveau van het DSO beslaat drie ketens. Gemeenten moeten omgevingsplannen kunnen publiceren, en provincies en waterschappen hun verordeningen. Ze moeten aanvragen kunnen ontvangen, dus vergunningensystemen ontsluiten. Als derde moeten ze het DSO kunnen vullen met regelgeving. Deze inhoud is noodzakelijk voor het genereren van vragenbomen die initiatiefnemers bij 160 veelgebruikte type aanvragen kunnen doorlopen op het Omgevingsloket in aanbouw. Ze krijgen dan alleen de voor hun activiteit relevante vragen en indieningsvereisten voorgelegd.

‘Pas als de technische aansluiting is gerealiseerd’, legt Van de Boel uit, ‘is er inzicht in wat er nodig is om de regelgeving onder de juiste condities in het DSO te krijgen. Eigenlijk zou je bij het maken van de regels deze al ‘digitaal toepasbaar’ willen formuleren. Dan is alles ook beter te beheren. Dus het is niet alleen een technisch hoogstandje om die informatie met aangepaste systemen in het DSO te krijgen; de manier waarop regels gevormd en beheerd worden, is eveneens van belang.’

Geen tijd

Het extra jaar geeft geen tijd om achterover te leunen, beaamt programmamanager Omgevingswet Annemieke van Brunschot van de VNG. ‘Gemeenten hebben deze extra periode hard nodig om het oorspronkelijke doel te bereiken, namelijk een werkend stelsel, doordat ook lokale systemen erop zijn aangesloten.’ Volgens de maandelijkse Aansluitmonitor van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet (AdS) hebben begin september welgeteld 126 gemeenten een koppeling met het DSO-LV of zich daarvoor aangemeld.

Van Brunschot maakt zich zorgen of alle aansluitingen tijdig gerealiseerd zullen zijn, maar is blij met de progressie. Drie maanden eerder stond de teller nog op 54. Om filevorming te voorkomen, heeft de VNG gemeenten opgeroepen zich voor aansluitslots op te geven. Van Brunschot verwacht dat de meeste gemeenten halverwege 2021 zijn aangesloten. ‘Dan hebben de laatste aansluiters nog een halfjaar om met een werkend stelsel te oefenen. We moeten ons niet blindstaren op aansluitstatistieken. Gemeenten moeten daarna nog veel werk verzetten om alles ingeregeld te krijgen, en vooral veel oefenen.’ Om alle overheden een goed beeld te geven van de benodigde inspanningen verschijnt binnenkort de interbestuurlijke roadmap ‘Route 22’.

Laatste moment

De waterschappen zijn in elk geval op stoom, voegt Van de Boel toe, die deze overheidslaag vertegenwoordigt in het interbestuurlijk acceptatieteam. Volgens de AdS-monitor hebben nu 16 van de 21 waterschappen een technisch correct werkende verbinding tussen het DSO-LV en de eigen ict-omgeving voor het ontvangen van aanvragen en meldingen (tegenover nog maar 3 van de 12 provincies en 7 van de 29 omgevingsdiensten). Van de Boel ziet filevorming als een risico. ‘Als iedereen tot het laatste moment wacht, komt de ondersteuningscapaciteit in het gedrang. Met aansluitslots verdeel je de druk.’

 

17.400 STRAFBESCHIKKINGEN TIJDENS NOODVERORDENINGEN

Vanaf de start van de handhaving tot 11 oktober zijn er door het Openbaar Ministerie ongeveer 17.400 strafbeschikkingen uitgevaardigd voor overtreding van regionale noodverordeningen in de coronacrisis. Dat antwoordt minister Grapperhaus op vragen van D66-Kamerlid Salima Belhaj over het aantal boetes dat is uitgedeeld voor illegale feesten en festivals. Intussen wordt onderzoek voorbereidt naar veilig en verantwoord events organiseren.

Geen uitsplitsing
Een uitsplitsing naar illegale feesten en festivals is helaas niet te maken, zegt Grapperhaus er meteen bij. Onder de feitcode ‘noodverordening’ vallen namelijk verschillende overtredingen. En daarnaast kunnen feesten ook op grond van een APV zijn beëindigd, bijvoorbeeld in geval van geluidsoverlast. ‘Ook daarvoor geldt dat een uitsplitsing naar illegale feesten en festivals niet te maken is. Bij de incidentregistratie van de politie is dat evenmin het geval.’

Beter gecontroleerd feesten dan illegaal
Verder wil Belhaj weten of bij het nemen van beperkende maatregelen voor culturele activiteiten, festivals en nachtclubs de afweging wordt gemaakt tussen het risico op besmetting door gebrek aan toezicht bij eventuele illegale activiteiten en de mogelijkheid tot gecontroleerde activiteiten waar toezicht kan worden gehouden op het naleven van coronaregels en zo een grotere uitbraak kan worden voorkomen. Ze suggereert dat het slimmer kan zijn om gecontroleerd feesten, zoals festivals, en in nachtclubs door professionals te laten organiseren, zodat die handhaving wel kan plaatsvinden.

Geen ruimte voor versoepeling
Volgens Grapperhaus is de problematiek en dit dilemma rondom illegale feesten bij het kabinet bekend en worden die wel degelijk meegenomen in de afwegingen rondom de maatregelen. ‘We begrijpen dat er behoefte is aan recreatie en vermaak en zouden gecontroleerde feesten zoals festivals, en feesten in nachtclubs graag meer ruimte willen bieden dan nu.’ Maar ook bij gecontroleerde activiteiten kan er sprake zijn van een te hoog besmettingsrisico en ‘het huidige beeld van de aantallen besmettingen biedt helaas geen ruimte voor een versoepeling van maatregelen voor feesten en festivals, maar juist tot verscherpte maatregelen’. ‘De beperkende maatregelen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van het COVID-19 virus en achten we nodig op dit moment.’

Onderzoek naar veilige events
Ook landen met een vergelijkbare situatie als Nederland staan culturele activiteiten, festivals en nachtclubs niet (op grote schaal) toe, schrijft Grapperhaus. ‘Veel landen kiezen ervoor nachtclubs en discotheken gesloten te houden, beperkte openingstijden te hanteren en regionale maatregelen in te zetten om het virus in te dammen.’ In sommige landen waar uitgaansgelegenheden wel weer waren geopend is een oplopend aantal besmettingen geconstateerd. ‘Het is belangrijk de ontwikkelingen in het buitenland te blijven volgen en daarvan te leren.’ Wel wordt hier een onderzoek voorbereid door de brede eventindustrie naar hoe een combinatie van verschillende preventieve maatregelen kan leiden tot het veilig en verantwoord organiseren van events tijdens de coronacrisis. In het onderzoek worden goede ventilatie, sneltesten en gebruik van mondkapjes meegenomen.


'Vliegtuig is veiliger dan theater'

Maar is het dan niet discutabel dat we wel in een vol vliegtuig of volle trein mogen stappen, maar er nog steeds strenge restricties zijn voor theaters, podia, nachtclubs en festivals en dat zij pas echt weer ruimte krijgen als er een vaccin is, posteert Belhaj, die haar vragen voor de nieuwe coronamaatregelen in september ingingen had ingediend. Het kabinet deelt haar mening niet, omdat 'het unieke ventilatie- en filtersysteem in vliegtuigen de lucht elke drie minuten ververst'. 'Het systeem zorgt bovendien voor een verticale, naar beneden gerichte luchtstroom langs de passagiers’, antwoordt Grapperhaus. Voor treinreizen is het advies zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. En voor vliegtuig- en treinpassagiers geldt dat zij een niet-medisch mondkapje moeten dragen tijdens hun reis. ‘Al deze maatregelen reduceren het risico op een eventuele besmetting aanzienlijk’, aldus de minister.

Waardering voor creativiteit sectoren

Volgens de minister maakt het kabinet voortdurend afwegingen over wetenschappelijke inzichten ‘en hoe we deze kunnen gebruiken om gerichter beleid te maken en gericht maatregelen te treffen’. Op 31 augustus hebben afgevaardigden van Directie Samenleving en Covid-19, Justitie & Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat gesproken met vertegenwoordigers van Nachtbelang (onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland) over de problematiek in de sector en het door hen opgestelde protocol voor nachtclubs- en discotheken. Het RIVM heeft toen kanttekeningen geplaatst bij het eerste voorstel en Nachtbelang gaf aan zich te beraden op een nieuwe versie, schrijft Grapperhaus. ‘Indien deze af is, zal deze vanzelfsprekend serieus bekeken worden.’ Volgens hem waardeert het kabinet voorstellen en meedenken over wat er wel kan door sectoren. Het kabinet blijft ook in gesprek met de sectoren. 'We kunnen hun creativiteit goed gebruiken. Dit betekent uiteraard niet dat we alle plannen over kunnen nemen.’

 

MINISTER OLLONGREN GRIJPT NIET IN SCHERPENZEEL IN

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken fluit de provincie Gelderland niet terug. De door Gedeputeerde Staten gestarte herindelingsprocedure, waartegen Scherpenzeel zich fel verzet, mag doorgaan. Het college van Scherpenzeel is laaiend.

Vernietigen

Het Scherpenzeelse college had in augustus een schorsingsverzoek bij de minister ingediend. Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om een herindelingsprocedure te starten, moest worden geschorst en vernietigd door de Kroon, zo wilde het college van Scherpenzeel. Dat verzoek is, na een eerdere afwijzing en daarop een bezwaar van Scherpenzeel, nu definitief afgewezen. Minister Ollongren adviseert de gemeente haar bezwaren via het zogeheten open overleg kenbaar te maken. Ook stelt ze geen mediërende rol te hebben.

Machtspolitiek

Dat is in Scherpenzeel in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Ze durft haar vingers niet te branden aan haar eigen beleidskader herindeling’, stelt wethouder Izaäk van Ekeren (SGP), die de bestuurlijke toekomst van de gemeente in portefeuille heeft. ‘De minister wijst ons schorsingsverzoek af op procedurele en niet op inhoudelijke gronden. Ze kan, die ruimte heeft ze in dat nieuwe beleidskader, vooraf checken waarom en waarom nu Scherpenzeel zou moeten herindelen. Dat gebeurt nu niet. Het nieuwe beleidskader heeft voor ons geen snars veranderd. De minister vervalt in het oude spel van machtspolitiek. We willen dat er met een frisse en open blik naar Scherpenzeel wordt gekeken.’

Bestuurskrachtprobleem

Dat nieuwe beleidskader is vorig jaar van kracht geworden en stelt onder meer dat herindelingen zo veel mogelijk ‘van onderop’ (vrijwillig) moeten komen, dat er voldoende draagvlak voor moet zijn en dat er sprake moet zijn van bestuurskrachtproblemen. Ook is voor provincies een meer terughoudende rol weggelegd dan voorheen. GS van Noord-Holland en Noord-Brabant hebben, vooruitlopend op het nieuwe beleidskader, arhi-procedures (herindelingsprocedures) beëindigd.

Financieel gezond

‘Er is in Scherpenzeel geen sprake van een bestuurskrachtprobleem en er is geen draagvlak voor een herindeling’, stelt Van Ekeren. Deskundigen hebben dit in een tweetal rapporten aangetoond, benadrukt hij. Hij doelt op de rapportages van BMC en een gemeentefondsspecialist. Die laatste concludeert dat de gemeente, ook op de langere termijn, financieel gezond is. In het onderzoek van BMC wordt gesteld dat de bestuurskracht sinds vorig jaar is verbeterd en dat de gemeente financieel gezond is. Aan de ‘organisatorische gezondheid’ moet wel verder worden gewerkt. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van mening dat er wel degelijk sprake is van een bestuurskrachtprobleem.

Herindelingsfuik

In het door GS gestarte open overleg, waaraan Ollongren deelname adviseert, heeft Scherpenzeel geen enkel vertrouwen. Het college weigert daaraan deel te nemen, omdat de provincie in haar ogen vooringenomen is en aanstuurt op een herindeling van Scherpenzeel en Barneveld. Wethouder Van Ekeren heeft het over een ‘herindelingsfuik’. ‘Je wordt een kant op gestuurd en er is geen weg terug.’ De provincie weerspreekt dat en betreurt het dat Scherpenzeel niet wil deelnemen, zo stelde de provincie eerder.

Laatste snik

Voor de korte termijn hoopt Van Ekeren dat het bezwaar van Scherpenzeel tegen het starten van de herindelingsprocedure, die nu in behandeling is bij de provinciale commissie Rechtsbescherming, zal worden gehonoreerd. In het geval de gemeente ook daar nul op het rekest krijgt, geeft het college de strijd tegen gedwongen herindeling niet op. Van Ekeren: ‘We gaan tot de laatste snik door.’

 

GEMEENTEN HEBBEN NÚ EXTRA GELD NODIG

Juist in deze coronatijd zijn oren en ogen in de wijken belangrijker dan ooit. De sociale wijkteams en de jongerenwerkers hebben een onmisbare signalerende en helpende functie. Toch dreigen gemeenten juist op een deel van deze ‘frontlinie’ te bezuinigen, of doen dat al. Op zowel de korte als lange termijn moet er geld van het rijk bij. Wachten op een nieuw kabinet is te laat.

Tweedeling

‘Gemeenten kunnen het niet alleen’, stelt burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. ‘Geef in ieder geval het signaal af dat gemeenten niet hoeven te bezuinigen’, vult Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland aan. Beiden waarschuwen – in aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS volgende week – voor de tweedeling in de samenleving, die door de coronacrisis alleen maar groter dreigt te worden. ‘Denk aan onderwijsachterstanden, armoede, schulden, (drugs)criminaliteit, ondermijning en eenzaamheid’, aldus Hamming. ‘Corona werkt in kwetsbare wijken als contravloeistof. De problemen die er al waren, komen nog scherper in beeld en verdiepen zich. De crisis verscherpt de tegenstellingen in deze wijken.’

Drugscriminaliteit

Hamming was een van de vijftien burgemeesters die medio juni in een manifest het kabinet opriep te investeren in zestien kwetsbare wijken, om zo de tweedeling tegen de gaan. Daarvoor is een miljard euro van het kabinet nodig. Dat geld is er nog niet. Wel is er sindsdien op diverse fronten, ook door het kabinet, een aantal stappen gezet, aldus Hamming. Zo is er meer aandacht voor schuldhulpverlening en er is extra geld vrijgemaakt voor dak- en thuislozen. Maar het is niet voldoende en er kan wel een tandje bij. ‘Als het bijvoorbeeld gaat om werkloosheid, om onderwijsachterstand bij kinderen en om drugscriminaliteit zien we nu een verscherping van wat we al zagen tijdens de coronacrisis. Het is echt alle hens aan dek. Het rijk moet financieel bijspringen.’

Verkeerde keuze

Ogen en oren in de wijk zijn van essentieel belang om te blijven zien wat er in de samenleving gebeurt, zeker als iedereen afstand tot elkaar moet houden en zich terugtrekt in de eigen woning, benadrukt Hamming. Maar op die oren en ogen wordt door gemeenten bezuinigd of dreigt dat te gebeuren, ziet Van der Burg. ‘Veertig procent van de gemeenten heeft aangegeven dat ze gaan bezuinigen op het sociaal werk. Ik snap het aan een kant – het water staat gemeenten tot aan de lippen – maar ik vind het een verkeerde keuze.’ In juni pleitte Sociaal Werk Nederland voor een miljard euro extra voor gemeenten, voor het sociaal domein. ‘Gemeenten moeten bij wijze van spreken kiezen tussen bezuinigen op de jeugdhulp of op het sociaal werk. Dat is een keuze die men niet zou moeten hoeven maken. Zeker niet in deze tijd.’

Frontlinie

‘Op de frontlinie moet je niet bezuinigen’, benadrukt ook Hamming. ‘We dreigen nu de verbinding te verliezen doordat iedereen zich in zijn eigen domein terugtrekt. Juist nu heb je mensen nodig vanuit de sociale wijkteams en jongerenwerk die erop afgaan, die wel die relatie blijven onderhouden. Die in beeld hebben dat er sprake is van huiselijk geweld. Of zien dat werkloze jongeren weer op het brommertje stappen en koerier worden van foute spullen. De mensen uit die frontlinie hebben we nodig, juist de komende jaren, om te proberen de situatie van die mensen in die wijken te verbeteren.’

Urgentie

De tweede coronagolf, waarin Nederland nu zit, maakt het er niet beter op, stellen beiden. En dus is nu extra geld van het kabinet nodig om niet af te hoeven breken wat zo hard nodig is. Op de begroting van VWS zijn de ‘grote’ bedragen – de ene miljard euro voor de zestien wijken in vijftien steden en de miljard voor het sociaal domein voor alle gemeenten – niet gereserveerd. ‘Het ligt meer voor de hand dat dat in het nieuwe regeerakkoord wordt geregeld’, aldus Hamming. Maar de urgentie is nu te groot: gemeenten kunnen niet wachten op een nieuw kabinet, benadrukken beiden. Concrete bedragen willen ze niet noemen, ‘maar je komt er niet met tientallen miljoenen’, aldus Van der Burg. ‘Mijn oproep aan het kabinet en de minister van VWS: geef gemeenten een signaal dat gemeenten niet hoeven te bezuinigen, dat het goed gaat komen. Raadsleden, wethouders en burgemeesters staan op dit moment voor soms bijna onmogelijke keuzes, maar ze móeten een sluitende begroting neerleggen. En dan zijn de kwetsbaren het kind van de rekening.’ Hamming: ‘Voor de korte termijn is geld nodig om de eerste ellende die we zien ontstaan, en die is niet misselijk, aan te pakken.’

Langer praten over de problematiek van tweedeling is verspilde tijd, vinden beiden. ‘We weten precies waar de schoen wringt en we weten precies wat nodig is’, stelt Hamming. ‘Laten we niet meer talmen, maar gewoon doen.’ Daar sluit Van der Burg zich bij aan. ‘Ik hoop bij de begrotingsbehandeling VWS op daden en geen woorden.’

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief