Decentraliseren is samenwerken, stevig onderhandelen en soepel schakelen

Over een maand neem ik afscheid als directeur Bestuur en Financiën bij Binnenlandse Zaken. Ik stap over naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Mijn nieuwe functie wordt directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water. Die naderende overgang – na zes jaar BZK – maakt wat beschouwend.

Ik heb de aanloop naar de decentralisaties in het sociaal domein meegemaakt en gezien dat de overdracht van taken eigenlijk zonder grote problemen is verlopen. Dat is te danken aan de grote inzet van gemeenten en aanbieders en goed samenspel tussen gemeenten en rijk. Er wordt daarnaast veel winst geboekt met gelijkwaardige bestuurlijke samenwerking voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Toch zullen gemeenten en departementen elkaar ook weer gaan tegenkomen in onderhandelingen over geld en kan de landelijke politiek in de Nederlandse staatsrechtelijke verhoudingen altijd via wetgeving van bovenaf ingrijpen. Om de transformatie te voltooien, zullen ook die realiteiten een plek moeten krijgen in de nieuwe verhoudingen.

Lees meer

‘Graag nu al duidelijkheid over hogere vergoeding raadsleden’

De noodzakelijke verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten moet al ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bekend worden gemaakt. Hiertoe roept de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, het nieuwe kabinet op.

In het nieuwe regeerakkoord onderstreept de nieuwe regeringscoalitie de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden. Raadslid.nu heeft afgelopen week in het bestuurlijk overleg met het ministerie onderstreept dat de verhoging van de vergoeding het eerste actiepunt dient te zijn voor de nieuwe minister. Het aanzien van het belangrijke werk van raadsleden is volgens de vereniging niet gediend met een “fooi” van minder dan vijf euro per uur.

Lees meer

BEDRIJVENTERREINEN VOOR VEEL GEMEENTEN BLINDE VLEK

Gemeenten benutten de potentie van hun bedrijventerreinen niet. Ze lokken te weinig private investeringen uit en monitoren de bedrijvendynamiek onvoldoende. Vernieuwend beleid ten aanzien van circulariteit en smart industry staat nog in de kinderschoenen.

Investeringen gehalveerd

Dat blijkt uit benchmarkonderzoek naar een investeringsgerichte aanpak van bedrijventereinen van  Stec Groep. Aan het onderzoek deden 170 gemeenten mee. Ze verwachten dat de investeringen in bedrijventerreinen de komende vijf jaar zullen halveren (van gemiddeld 2,8 miljoen euro naar 1,4). De teruggang ligt in het feit dat veel terreinen inmiddels zijn geherstructrureerd, in combinatie met een nog steeds lage prioriteit van het onderwerp bij politiek en bestuur.Lees meer

Afvalverwerker wil geld zien van Brabantse gemeenten

De Gelderlander 16-10-2017

BOXMEER - Afvalverwerker Attero wil miljoenen zien van Brabantse gemeenten waarvoor het in 2015 afval heeft verwerkt,  waaronder die in het Land van Cuijk. Volgens het bedrijf hebben de gemeenten minder huishoudelijk afval aangeboden dan contractueel was afgesproken. De verbrandingsovens hebben daardoor niet op volle kracht kunnen werken. Stilstand van de ovens betekent voor Attero een kostenpost.

Het conflict tussen Attero en de gemeenten bestaat al langer.  Ook voor de jaren 2011 tot en met 2014 kwam de afvalverwerker met een forse schadeclaim. Maar de rekeningen over die jaren werden door een uitspraak van het Hof in Den Haag verscheurd. Het Hof oordeelde dat de gemeenten weliswaar minder afval hadden aangeboden, maar wist ook dat de Attero-ovens gewoon in werking bleven. Andere partijen boden voldoende afval aan om stilstand van de ovens te voorkomen.

 

Andere situatie

Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant, waarin de Brabantse gemeenten zijn verenigd, is de situatie in 2015 anders dan in de jaren ervoor. ,,Toen had Attero extern van andere bronnen afval waardoor de ovens op maximale capaciteit konden draaien. In 2015 was dat niet het geval."

Dus kan het zo maar zijn dat ondanks een eerdere uitspraak van het Hof, nu wel de portemonnee getrokken moet worden. Voor 2016 kan hetzelfde gelden. ,,Het contract met Attero liep in februari van dit jaar af."

 

Houd voor volgend jaar 7+8 april vrij!

Hoort zegt het voort!

Ieder jaar wordt er telkens in een andere vestingstad de Vestingstedendagen georganiseerd.

Na vestingstad Geertruidenberg, staat nu vestingstad Grave op de agenda, die dit grootse historische spektakel organiseert en wel op 7 en 8 april 2018.

Noteer dus vast in uw agenda deze datum om een onvergetelijke dag te beleven.
Het is natuurlijk helemaal leuk als ook bezoekers historische kledij dragen. Proef, beleef, ruik, luister en voel de sfeer in het historische centrum van deze vestingstad.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief
E-mail adres:

voornaam:

achternaam: