REACTIE OP AANSLAG VERGT EVENWICHTSKUNST

Juist lokale bestuurders kunnen leren van de terreuraanslagen die recent in Europa hebben plaatsgevonden. De handreiking “Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders” geeft inzicht in maatschappelijke effecten van aanslagen en geeft bestuurders concrete handelingsperspectieven.

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid, u schreef de handreiking met Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid van Hogeschool Inholland. Mij viel het woord 'veerkrachtig' op. Is dat een sleutelwoord bij dit thema?

Lees meer

'Ja, veerkracht van de bevolking én autoriteiten is essentieel bij aanslagen. Natuurlijk maakt een aanslag enorme indruk en zal er eerst terecht angst zijn. Tegelijkertijd moeten we verder en weten wij ook uit eerdere voorbeelden dat de samenleving dergelijke aanslagen overleeft. Veerkracht is er zowel bij de eerste reactie als nadien. De handreiking gaat niet zozeer over voorkomen van aanslagen, maar meer over wat we mogen en kunnen verwachten van autoriteiten als zich een aanslag voordoet.'

Meer kennis vanuit bedrijfsleven in de raad

DEN HAAG – De gemeenteraad is gebaat bij meer raadsleden vanuit het bedrijfsleven met specifieke expertise, aldus de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding hiervan is Rotterdam in samenwerking met het ministerie van BZK en werkgeversvereniging Club Rotterdam een proef gestart om het voor mensen uit het bedrijfsleven aantrekkelijker te maken raadslid te worden. 

Volgens de Rotterdamse raadsgriffier Han van Midden moet de raad bijvoorbeeld met de komende energietransitie meer expertise binnenhalen vanuit bedrijven die hiermee te maken krijgen. Het is wel zaak dat de onafhankelijkheid van het raadslid gewaarborgd blijft. "Mensen zitten niet namens Shell of een ander bedrijf in de raad. Raadslid ben je altijd op persoonlijke titel en nevenfuncties worden geregistreerd. Bovendien doen de partijen de werving, niet de bedrijven. De partij gaat over de fractiediscipline en transparantie. Bedrijven kunnen nu ook al lobbyen bij de politiek. Dat verandert niet als mensen uit het bedrijfsleven raadslid worden.’’

Lees meer

Opinie: Zijn burgers dan nooit tevreden?

“Kijk, een staande ovatie is ook overdreven, maar een kleín beetje waardering is toch niet teveel gevraagd?” De ambtenaar van een middelgrote gemeente met wie ik in gesprek ben kijkt me bijna smekend aan.


Hij vervolgt: “Ik word langzamerhand zó moe van al die ambtenaren grappen. Alsof er niet keihard gewerkt wordt hier. Ze zouden eens een dagje moeten meelopen. Maar nee. Als verwende kinderen zitten ze op zo’n avond alleen maar te luisteren of alles wel in hun voordeel is. En o wee, als er een streepje teveel naar links of rechts staat naar hun zin. Dan zijn de rapen gaar. Dan barsten ze ineens van de energie. Maar goed, ik doe dit werk nu al ruin dertig jaar. Positieve reacties vanuit burgers heb ik maar zelden gehad, dat zal ook wel niet veranderen…..”

Lees meer

VVV-KANTOREN VERDWIJNEN ALS SNEEUW VOOR DE ZON

De VVV-kantoren verdwijnen in rap tempo, vooral in kleine gemeenten. De afgelopen vijf jaar zijn drie op de tien kantoren gesloten.

Vroeger ging je in een dorpje naar een VVV en werd je in tien minuten enthousiast bijgepraat over die fantastische kaasboerderij, het barometermuseum en het jaarlijkse ringsteekfestival. Aan die nostalgie lijkt een eind te komen nu je op internet heel veel informatie kunt vinden, zegt Wendy Sieger-Kintzen van de VVV. 'De VVV's ontsluiten een deel van die informatie via databanken en open netwerken, zodat ontwikkelaars mooie apps kunnen maken. De VVV's promoten die apps van allerlei andere partijen.

Lees meer

Voor de liefhebber van statistieken; enige tabellen over Grave

 

Deze maand vond ik data over het aantal vergunningen voor nieuwbouw, de leeftijd van boeren en de afstanden die leerlingen van hun basisschool in Gravenaar huis afleggen.

Zo ver reizen basisscholieren
Van de Nederlandse basisscholieren gaat 7.2 procent naar school in een andere gemeente dan waar ze wonen. In Grave geldt dat voor een groter deel van de leerlingen. 11 procent van de leerlingen die hier wonen, gaat buiten Grave naar een basisschool. Maak direct een grafiek met deze gegevens  of bekijk per basisschool in Grave hoe ver leerlingen gemiddeld reizen om daar te komen.  

 

Minder vergunningen voor nieuwbouw
Er zijn in Nederland vorig jaar minder vergunningen verleend voor de bouw van huizen dan in 2015. In Grave werden vorig jaar 7 vergunningen afgegeven voor woningbouw, in 2015 waren dat er 23. Hoe verhoudt zich dat tot de buurgemeenten? Ontdek het hier.

Weinig jonge, veel oude boeren
Er zijn amper jonge boeren in Nederland, slechts vier procent is jonger dan 35 jaar. Tegelijkertijd nadert bijna twintig procent de pensioengerechtigde leeftijd of is deze al (ruimschoots) voorbij. Van de 57 boeren in Grave zijn er 0 jonger dan 35 jaar, 0 procent van alle boeren. 24.6 procent van de boeren in de gemeente is 65-plusser. Bekijk hier of Grave meer of minder jonge en oude boeren telt dan de omliggende gemeenten.

 

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief
E-mail adres:

voornaam:

achternaam: