Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

Welkom (Grave niet)

Geurt Franzen de Gelderlander

Dwarskijker Column

 
 

U denkt misschien dat álle inwoners van Mill en Sint Hubert niets van een fusie willen weten, maar dan bent u abuis.


Er wonen zat mensen die wél willen aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Of ze de gemeenteraad, die in meerderheid tegen is, nog kunnen ompraten, is ongewis. Maar dat ze de handen nu ineen hebben gestoken en voortvarend aan de slag zijn gegaan om medestanders te winnen, is een goede zaak. Ik heb die van Mill er graag bij.

Dat terughoudende mag ik wel. Niet direct halsoverkop 'ja' zeggen tegen een fusie; dat tekent een karakter dat naadloos aansluit bij dat van de Maasdorpen. Ook die zijn van nature gereserveerd, hebben meer trekken van dat afwachtende Rijnlandse karakter dan van dat uitbundig Brabantse van ten westen van de Peel. Daar komt nog iets bij.

Gisteren las ik de nieuwste statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die ging over het vermogen van de huishoudens. Boxmeer en Cuijk, voorlopers van de fusie 'Land van Cuijk', zijn wat het gemiddelde huishouden betreft niet overdreven rijk. Het gemiddelde vermogen in Boxmeer bedraagt 128.700 euro, in Cuijk is het ocharm maar 53.000 euro. Dus ik ben blij dat Sint Anthonis erbijkomt, dat met 213.200 euro zelfs in de top tien staat. Als ik gemakshalve even optel en door drieën deel, is het gemiddelde vermogen ná de fusie 131.633 euro. Als Boxmerenaar oog ik dan rijker.

Zouden de bemiddelde Millenaren (167.900) aansluiten, wordt het gemiddelde nóg hoger: 140.700 euro!Van harte welkom dus, jullie fijne bemiddelde Millenaren.

Wat zegt u? Als Grave óók meedoet? Nee, laat maar. Dat stadje trekt met zijn armzalige 70.800 euro per huishouden het gemiddelde veel te veel omlaag.

 

BEZUINIGING OP PARTICIPATIEWET FUNEST GEBLEKEN

De bezuinigingen die tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet zijn doorgevoerd, hebben verkeerd uitgepakt. De wet moet worden aangepast en er moet geld bij. ‘Het is wensdenken gebleken om met fors minder geld meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam een betaalde baan te bieden.’

Arbeidsmarktkansen

Dat stelt Cedris-voorzitter Job Cohen in een reactie op de uiterst kritische eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP. Er zijn aanpassingen nodig om de arbeidsmarktkansen van de meest kwetsbare groepen te vergroten, stellen Cedris, VNG, Divosa, de G4 en de G40 in een gezamenlijke brief aan verantwoordelijk staatsecretaris Tamara van Ark (SZW). Geef gemeenten meer regie en verbeter de Participatiewet, is de kern van de gezamenlijke boodschap. Van Ark komt later deze week met een reactie op de eindevaluatie van de Participatiewet, als ook de evaluaties over de banenafspraak en beschut werk naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Zonder resultaat

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt het kwalijk dat de inkomenspositie van jonggehandicapten met een baan achteruit is gegaan, zoals het SCP constateert. Daarnaast is het overduidelijk dat het doel om één regeling te realiseren aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet is gehaald. Er is volgens VGN een investering nodig in een integrale aanpak op de levensdomeinen wonen, leren en werken. CNV stelt in een reactie dat de participatiewet ‘totaal mislukt is’. ‘De arbeidsmarkt is voor een kwetsbare groep overhoopgehaald zonder enig resultaat. Er is een grondige herziening van de wet nodig.’ De FNV roept het kabinet op om het beleid bij de stellen en daar extra middelen voor uit te trekken.  

Lees meer

 

GEEN ONDERZOEK NAAR BESTUURSCULTUUR SINT ANTHONIS

Met de benoeming van waarnemend burgemeester Marcel Fränzel heeft de gemeente Sint Anthonis weer een compleet bestuur na het plotse vertrek van burgemeester Marleen Sijbers aan het eind van de raadsvergadering van 7 november. Een door het CDA gewenst onderzoek naar de bestuurscultuur komt er echter niet.

Overleg met betrokkenen
De Noord-Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk kwam vorige week op grond van gesprekken met de gemeenteraad en burgemeester Sijbers tot de conclusie dat er geen draagvlak bij de betrokkenen is om samen verder te gaan. De provincie laat weten dat tijdens dit overleg met de raad en ‘een vertegenwoordiging van B&W’ het verzoek van de CDA-fractie aan de commissaris is besproken om een onderzoek in te stellen naar de bestuurscultuur in de gemeente Sint Anthonis.

Geen onderzoek
Dit verzoek heeft er volgens de provincie mede toe geleid dat de waarnemend burgemeester de opdracht heeft gekregen ‘alles te doen wat nodig is om te komen tot goede, werkbare bestuurlijke verhoudingen in de gemeente’. Navraag leert dat hieruit volgt dat er dus geen onderzoek naar de bestuurscultuur van de gemeente komt, maar dat waarnemend burgemeester Fränzel de opdracht heeft om te werken aan goede bestuurlijke verhoudingen.

Niets aan toe te voegen
De CDA-fractie van Sint Anthonis betreurde het zeer dat burgemeester Sijbers haar functie moest neerleggen. ‘De redenen die ze hiervoor noemt, met name haar kritische kanttekeningen ten aanzien van de bestuurscultuur, roepen vraagtekens op. Wanneer een burgemeester zulke uitspraken doet, kun je dat niet zomaar naast je neerleggen.’ Een onderzoek naar de bestuurscultuur, waarbij het handelen en functioneren van college en gemeenteraad onder de loep wordt genomen was hun verzoek aan Van de Donk. Fractievoorzitter Arno Rombouts zegt niets toe te voegen te hebben aan de mededeling van de provincie, behalve uit te zien naar de samenwerking met Marcel Fränzel.

Ruime ervaring met herindelingen
Die is ook gevraagd te werken aan goede uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad van Sint Anthonis over de toekomstige herindeling. Als burgemeester heeft Fränzel ruime ervaring opgedaan met herindelingen. Hij was van 2002 tot 2013 burgemeester van Woensdrecht, extern voorzitter fusie Aalburg, Werkendam en Woudrichem en daarna waarnemend burgemeester in Veghel, dat opging in de nieuwe gemeente Meierijstad. Ook van Meierijstad was Marcel Fränzel waarnemend burgemeester. Daarna volgden nog Oosterhout en tot december 2019 de gemeente Altena.

 

ANALYSE: AFPAKKEN JEUGDZORG MISTIG GEBEUREN

Gemeenten zijn zeer ontstemd over de ingrepen die ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) willen doen in de jeugdzorg. Hoe nodig ook voor kwetsbare kinderen, vanuit gemeenteperspectief bezien verdient de Haagse ‘coupe’ niet de schoonheidsprijs. De eerste overheid is aan de kant gezet. Op de voorgestelde maatregelen valt bovendien een en ander af te dingen.

Roer om

De Jeugdwet was hard nodig, maar de beloften van de Jeugdwet zijn nog onvoldoende ingelost, schrijven De Jonge en Dekker in hun brief aan de Tweede Kamer. ‘Kinderen met complexe problemen ontvangen nog niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben. Jeugdprofessionals ervaren een hoge werkdruk en zijn veel tijd kwijt aan administratie.’ Instabiele regio’s, de continuïteit van weinig voorkomende complexe hulp die onvoldoende geborgd is, instellingen die te maken hebben met een variëteit aan inkoopvoorwaarden en tarieven die onder druk staan, maken het dat de ministers het roer gaan omgooien.

Forse ingrepen

Het zijn forse ingrepen die De Jonge en Dekkers voorstellen en die de beleidsvrijheid van gemeenten evenzo fors inperken. Zo gaat ‘Den Haag’ bepalen welke gemeenten in welke regio’s verplicht moeten gaan samenwerken. Er wordt in principe uitgegaan van de huidige 42 jeugdzorgregio’s, die gemeenten aan de vooravond van de decentralisatie van de jeugdzorg verplicht waren op te tuigen. Dat ging destijds moeizaam, en sommige van die regio’s zijn al (deels) uiteengevallen. Het wordt nog een fikse klus om die regio’s weer bij elkaar te krijgen en in harmonie te laten samenwerken. Daarnaast komt de democratische legitimiteit verder onder druk te staan. Als meer jeugdtaken (boven)regionaal worden belegd, hebben de gemeenteraden nog minder grip op de jeugdzorg dan ze nu al hebben. De rekening belandt echter wel bij de gemeenten. De ministers gaan daarnaast nadere eisen stellen aan die (boven)regionale samenwerking. Ook bepalen VWS en J&V welke jeugdzorg waar thuishoort: lokaal, regionaal of bovenregionaal.

Lees meer

 

Tweede Kamer niet overtuigd van plannen jeugdzorg

De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over de plannen van minister De Jonge om de jeugdzorg op de schop te nemen. De oppositie is niet overtuigd en hekelde het gebrek aan details van de plannen.

Kleine gemeenten zijn niet in staat kinderen met ernstige problemen tijdig te helpen, concludeerden de inspectiediensten deze maand. Juist jongeren met de meest complexe problemen krijgen onvoldoende hulp, met mogelijk ‘zeer ernstige gevolgen’, aldus de inspecties. De Jonge wil daarom bepaalde vormen van jeugdzorg regionaal organiseren.

Debat

In het debat gisteren waren er veel vragen over, en kritiek op, de uitwerking. ‘De minister weet het nu dus nog niet,’ concludeerde Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA. ‘Daar zit mijn zorg.’ Zij wil van de minister weten wie er dan straks verantwoordelijk is in een regio. Nu zijn dat nog de individuele gemeenten. Dat nog niet alles ‘al helemaal is uitgedacht,’ erkende De Jonge. ‘Maar de richting is helder.’

Wethouders

Een flink aantal wethouders was naar Den Haag gegaan om het debat bij te wonen en de Kamer was dan ook goed gevuld. De gemeenten reageerden vorige week gepikeerd op de plannen van De Jonge. ‘Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over één kam te scheren,’ zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een verklaring.

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief