foto edwin van kraaijButton Grave

Nieuws en actualiteiten

Ollongren bepaalt verlanglijst voor omgevingswet

In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan de eisen kunnen voldoen.

In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten de decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan haar eisen kunnen voldoen.

Lees meer...

Verkiezingen: krijgen gemeenten hun broodnodige geld?

Op basis van (voorlopige) verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren heeft Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 1: financiën en het sociaal domein.

Wat hebben negen fracties, nu met elk minimaal vier zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, voor gemeenten in petto? Op basis van (voorlopige) verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren heeft Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 1: financiën en het sociaal domein.

Lees meer...

Burgers effectief in aanpak ondermijning

Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers ­zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten.

Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers ­zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten.

Lees meer...

Gemeenten verhogen lokale lasten fors

De ozb gaat volgens het VEH-onderzoek dit jaar gemiddeld met 5,3 procent omhoog. In totaal verhogen 53 van de 352 gemeenten de ozb dit jaar met meer dan 10 procent – in Amsterdam, Ermelo, Renkum en Nunspeet zelf met meer dan 20 procent. Absolute koploper is de gemeente Opmeer, met een stijging van 30 procent.

Om hun begroting sluitend te krijgen, verhogen veel gemeenten dit jaar de lasten voor huizenbezitters aanzienlijk. Volgens het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing in veel gemeenten met meer dan 10 procent.

Lees meer...

Grave verhoogt onder druk provincie ozb

De onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Grave gaat volgend jaar met 13 procent omhoog. Het college van burgemeester en wethouders stelt door de provincie Noord-Brabant tot die lastenverhoging te worden gedwongen.

 

De onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Grave gaat volgend jaar met 13 procent omhoog. Het college van burgemeester en wethouders stelt door de provincie Noord-Brabant tot die lastenverhoging te worden gedwongen.

Het collegevoorstel om de ozb in 2022 fors te verhogen wordt op 9 maart behandeld door de gemeenteraad.

Lees meer...

Burgemeesters willen meedenken over wat er buiten wél kan

Burgemeester Paul Depla van Breda gaat de komende dagen met horecaondernemers in zijn gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. Heropenen van de terrassen op 2 maart mag binnen de geldende coronamaatregelen niet, maar er zijn volgens hem best meer mogelijkheden dan nu het geval is. En zo denken meerdere burgemeesters erover.

Lees meer...

Tevredenheid over digitale raads-vergaderingen groeit

Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging.

Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging. In mei 2020 had 87 procent van de gemeenten en provincies in Nederland al digitaal vergaderd.

 

Lees meer...

Burger klem door 'verwaarlozen' van de uitvoerder

© Shutterstock

Nederlanders komen geregeld klem te zitten door problemen met de uitvoering van regels die het kabinet en de Kamer hebben gemaakt. Het parlement en het kabinet hebben de uitvoering en daarmee de organisaties ‘jarenlang verwaarloosd’. De wetgever en de uitvoeringsorganisaties werken daarnaast slecht samen. Dat concludeert een commissie van Kamerleden die zich heeft gebogen over de 'loketten van de overheid', zoals de Belastingdienst en het UWV. Commissievoorzitter André Bosman overhandigde het rapport donderdag aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Lees meer...

Grotere rol cdk bij bestuurlijke problemen

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken dient de commissaris van de koning bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college of bij integriteitsvraagstukken een grotere rol te spelen. De extra bevoegdheid geldt uitsluitend en alleen voor die twee zaken.

Minister Ollongren negeert de kritiek van raadsleden, wethouders en burgemeesters en geeft de commissaris van de koning een grotere rol bij lokale integriteitskwesties. Die krijgt toegang tot geheime stukken en mag besloten vergaderingen bijwonen.

Lees meer...

Inwonersraad-pleging

Op 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Grave besloten een inwonersraadpleging te houden over de bestuurlijke toekomst. Deze inwonersraadpleging zal plaatsvinden gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021. Door uw stem uit te brengen krijgt de gemeenteraad een beeld van uw wensen over de toekomst van de gemeente Grave.

 

Lees meer...