Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

   

 

DE GRIFFIER VAN MORGEN

Sinds 2002 kennen we in de gemeentewet de functie van griffier. Daarmee heeft de gemeenteraad een eigen ambtelijke werkorganisatie gekregen. Griffiers hebben veel bereikt de afgelopen 18 jaar. 

Maar ons lokale democratische systeem vereist doorlopend beweging. En vereist maximale ondersteuning voor de gemeenteraad. Griffiers zijn er nog lang niet. Sterker nog het komende decennium zal die van de griffiers kunnen worden. Juist lokaal zie je de gevolgen van groepen inwoners die langs elkaar heen leven. Ervaar je de signalen van onbegrip over de uitwerking van het lokaal bestuur. Heb je direct te maken met de effecten van extremisme of van ondermijnende activiteiten enz.

Lees meer

 

FOUTE VERHUURDERS MOETEN VERGUNNING AANVRAGEN

De gemeente Rotterdam voert deze maand een verhuurdersvergunning in. Particuliere verhuurders moeten die aanvragen als een woning door de gemeente wordt aangewezen. Zo’n aanwijzing gebeurt wanneer de verhuurder zich al eerder niet aan de regels heeft gehouden.

Misstanden

Met de invoering wil de gemeente een eind maken aan de misstanden op de particuliere huurmarkt in de stad. In verschillende wijken is er sprake van overbewoning, woon- en adresfraude, discriminatie, woonoverlast en uitbuiting. Daarnaast worden veel woningen matig tot slecht onderhouden, terwijl extreem hoge huurprijzen worden gevraagd. Volgens wethouder Bas Kurvers (Wonen, VVD) zijn de misstanden fnuikend voor de sociale binding en veiligheid in de wijk. ‘We zijn klaar met misstanden op de verhuurdersmarkt. Als gemeente doen we alles wat binnen ons bereik ligt om huurders te beschermen tegen wanpraktijken.

Lees meer

 

PROVINCIE WORSTELT MET TOEZICHT DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

De meeste provincies weten nog niet goed op welke manier ze toezicht moeten houden op de digitale toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening. Alleen de provincie Limburg is al gestart, blijkt uit een onderzoek door studenten van hogeschool Windesheim.

De meeste provincies weten nog niet goed op welke manier ze toezicht moeten houden op de digitale toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening. Alleen de provincie Limburg is al gestart, blijkt uit een onderzoek door studenten van hogeschool Windesheim.

Dienstverlening 

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn diverse eisen gesteld aan de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van gemeenten. Daaraan moesten gemeenten per september 2020 voldoen door het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring. Maar een officiële toezichthouder die in de gaten houdt of die verklaring is gemaakt, is er nog niet. Die komt er wel in de Wet digitale overheid, die op dit moment nog in behandeling is door de Eerste Kamer. In de wet is vastgelegd dat het toezicht interbestuurlijk wordt geregeld: provincies houden toezicht op de digitale toegankelijkheid van gemeenten en waterschappen.

Lees meer

 

 

‘LEER NIEUWE RAADSLEDEN OVER KADERS GEHEIMHOUDING’

‘Het doel van ons onderzoek naar het beleid en de praktijk van geheimhouding in de gemeente Den Haag is om de bewustwording bij raadsleden te vergroten’, zegt Manus Twisk, voorzitter van de Rekenkamer Den Haag na de presentatie van het rapport ‘Openheid over geheimhouding’. ‘Als ze de raadsleden de regels en het beleid niet kennen, is dat aanleiding voor discussie en wantrouwen.’

Lees meer

 

Zonnepanelen op bedrijfspanden mogelijk lokaal verplicht

Vanaf 2022 kunnen gemeenten ondernemers verplichten hun daken vol zonnepanelen te leggen. Een verplichting om panden ‘energieneutraal’ te maken behoort ook tot de mogelijkheden.

Minister Ollongren van BZK scherpt hiervoor de uitwerking van de Omgevingswet aan. De extra bevoegdheid voor gemeenten krijgt gestalte in het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De voorgenomen wijziging is onlangs ter consultatie gepubliceerd.

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief