Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

BEHOUD JONGE AMBTENAREN STIEFKINDJE BIJ GEMEENTEN

Ruim acht op de tien gemeenten voeren actief wervings- en selectiebeleid om jonge ambtenaren binnen te halen. Het behouden ervan is echter nog een ondergeschoven kindje. Bijna zeven op de tien gemeenten voeren (nog) geen actief beleid om jongeren te behouden en/of uitstroom van jongeren te voorkomen.

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten. FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren, vindt dat gemeenten meer moeten doen om jonge ambtenaren vast te houden en heeft daar een aantal concrete suggesties voor.

Onevenwichting

Bij gemeenten is sprake van een onevenwichtige leeftijdsopbouw. Het aandeel werknemers jonger dan 35 jaar lag in 2018 met 13 procent veel lager dan in de beroepsbevolking dat op 37 procent ligt. 41 procent van de instroom bestond vorig jaar uit jongeren; iets minder dan de 43 procent in 2017, aldus de Personeelsmonitor. Gemeenten deden vorig jaar wel meer hun best om jonge ambtenaren te enthousiasmeren voor een functie bij de lokale overheid. 82 procent van de gemeenten voerde in 2018 hiertoe een actief wervings- en selectiebeleid; in 2017 deed 76 procent van de gemeenten dat.

Lees meer

MARKTPARTIJEN DRINGEN AAN OP HAAST MET DSO

Gemeenten moeten nu aan de slag met het opstellen van eisen voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) als dat voor 1 januari 2021 klaar moet zijn. Dat zeggen ICT-marktpartijen in een markttoets van de VNG.

Ondersteuning

De nieuwe Omgevingswet wordt in 2021 van kracht. Het DSO moet daarvan de digitale ondersteuning worden, waarmee burgers en ambtenaren het vergunningenstelsel makkelijker kunnen raadplegen. Daarvoor hebben gemeenten wel nieuwe software nodig. De marktpartijen werden geconsulteerd over de haalbaarheid van de DSO, en gevraagd wat ervoor nodig is om die deadline te halen.

Werkbaar

Duidelijk werd dat de gemeenten nu echt moeten beginnen, willen ze op tijd een werkbare oplossing krijgen. Daarbij is het wel belangrijk dat de gemeenten zich in eerste instantie concentreren op haalbare doelen, maar wel zorgen voor een integrale oplossing op termijn. Gemeenten zijn daar nog amper mee bezig, constateren de marktpartijen.

Lees meer

DROOGTE ZET WATERSCHAPPEN WEER OP SCHERP

In de twee droogste zandgronden van Nederland, de Achterhoek en Twente, is het vanaf vandaag niet langer toegestaan om water uit de beken en sloten te halen. De droogte is inmiddels vergelijkbaar met die van 2018, ondanks flink meer neerslag.

Tekort

Dat hebben de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel bekendgemaakt. De hoge zandgronden van het beheergebied van de waterschappen hebben inmiddels een neerslagtekort van 220 mm. Door het water langer vast te houden willen de waterschappen problemen met de waterkwaliteit voorkomen en het risico voor de volksgezondheid verminderen. Een slechte waterkwaliteit kan de oorzaak zijn van ongedierte en bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme. De verboden beperken zich nog tot het onttrekken van water en grondwater uit de hooggelegen zandgronden. In andere delen van de waterschappen geldt het verbod nog niet.

Beeld

Voor sommige gebieden zijn de watertekorten bijna net zo groot als vorig jaar, maar het algehele beeld is wel anders. In het westen en midden van het land is de recente neerslag en de aanvoer van de grote rivieren voldoende om de waterstand op peil te houden. Over heel Nederland is er weliswaar een neerslagtekort, maar lang niet zo erg als vorig jaar.

Lees meer

PROVINCIES NIET BLIJ MET ‘BOEKHOUDTRUC’ JEUGDBUDGET

Gemeenten mogen in de meerjarenbegroting ‘doen alsof’ zij ook in 2022 en 2023 extra geld van het rijk krijgen voor de jeugdzorg. Daarvoor is met Binnenlandse Zaken, de VNG en de provinciale toezichthouders een richtlijn afgesproken. Toch accepteert de provincie Gelderland deze niet zonder meer, en stelt aanvullende voorwaarden aan gemeenten. Overijssel accepteert de richtlijn met hele lange tanden. Gemeenten vinden het maar een vreemde constructie.   

Schatplichtig

Gemeenten als Enschede, Stadskanaal en Leidschendam-Voorburg maken gebruik van deze ‘ontsnappingspoging’, al geven ze direct aan dat daarmee een ‘werkelijkheid wordt gecreëerd die niet reëel is’, zoals wethouder Johan Hamster van Stadkanaal het verwoordt. ‘Praktisch gezien haalt dit de druk van de ketel’, stelt de Enschedese wethouder Eelco Eerenberg. ‘Het volgende kabinet heeft zich wel schatplichtig gemaakt.’ Oftewel: een volgend kabinet moet met structureel extra geld over de brug komen. Zoetermeer weet nog niet of zij van deze ‘vreemde constructie’ gebruik gaat maken.

Lees meer

‘NOG 800 MILJOEN NODIG VOOR REGIONALE FIETSROUTES’

Provincies, gemeenten en het rijk moeten nog zo’n 800 miljoen euro extra uittrekken om de regionale fietsroutes in Nederland optimaal te benutten en nieuwe routes aan te leggen. Dat concludeert de Fietsersbond na een eigen inventarisatie van de bestaande infrastructuur en de plannen die er al zijn. Het bedrag komt bovenop hetgeen nu al is begroot.

Snelfiets

Een belangrijke manier om een fietsroute te optimaliseren is de aanleg van snelfietsroutes. Die routes bestaan vaak grotendeels uit bestaande fietspaden of -routes die worden verbreed, en voorzien van extra fietsbruggen en -tunnels om de route veiliger te maken en beter geschikt voor snellere fietsers, zoals gebruikers van een e-bike. Volgens de Fietsersbond is dat een belangrijke voorwaarde om meer mensen op de fiets te krijgen en de afspraken in het Klimaatakkoord te halen. De gemiddelde forens woont 22 kilometer van het werk. Een snellere en kwalitatief betere fietsroute kan helpen om meer mensen op die afstand voor de fiets te laten kiezen.

Gepland

Provincies en gemeenten investeren nu soms al behoorlijk wat in (snel)fietsroutes. Zo heeft de provincie Utrecht net bekendgemaakt om samen met 6 gemeenten een nieuwe route aan te leggen tussen Utrecht en Veenendaal, en zijn er plannen voor zes andere routes. Ook in andere provincies zijn nieuwe snelfietsroutes gepland of worden ze aangelegd.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief